Van een lineaire supply chain naar een circulaire waardeketen

Middels 3 modules kunnen producenten en retailers hun producten verrijken met allerhande informatie. Die kan uiteenlopen van gegevens over de herkomst tot de productiewijze, de soort, de bemesting, de oogstdatum, de beloning van de betrokken arbeiders, de samenstelling, de duur en CO2-uitstoot van het transport, maatschappelijke initiatieven, de prijsopbouw, de tijd dat de producten al in het schap liggen, de voedingswaarde, de voedselveiligheid, recepten en de recyclingwijze van de verpakking.
Tussenliggende schakels kunnen zien waar zij kunnen samenwerken bij de inkoop en het transport. Consumenten kunnen van hun kant ideeën voor productinnovatie direct delen met telers en hun bijdrage leveren aan het reduceren van de afvalberg door informatie te delen over (gewenst) gebruik. Iedere ketenpartner is regisseur van de mate van transparantie. Het toevoegen van elk stukje informatie draagt bij aan het sluiten van de keten.

modules

Teeltmodule

In de teeltmodule van agriMORE kunnen telers, verkooporganisaties en hun adviseurs teeltmodellen zelf onderhouden. Daardoor zijn aanpassingen en voortschrijdend inzicht uit de praktijk onmiddellijk online beschikbaar. Op deze wijze blijven teeltmodellen ook eigendom van de klant.

Ketenmodule

agriMORE heeft een ketenmanagementmodule ontwikkeld die producten door de gehele keten heen – van producent tot consument – kan traceren en inzichtelijk maakt waaraan producten in de keten worden blootgesteld. Deze kennis draagt onder meer bij aan optimale kwaliteit in het schap. Zo kan bijvoorbeeld het optimale verkoopmoment voor een doosje aardbeien worden bepaald.


Matchingmodule

De matchingmodule van agriMORE maakt het mogelijk vraag en aanbod in (samengestelde) productketens op elkaar af te stemmen. Er kan zowel aanbodgestuurd als vraaggestuurd gehandeld worden met alle daarbij behorende prijsvormingsmechanismen (contract, opbod, afslag, reverse auction, …). Deze innovatieve module draagt bij aan nieuwe retailconcepten omdat consumenten via de retailer direct met producenten in contact treden.

Computer-01

Al onze modules zijn te gebruiken op desktop, tablet en telefoon!

technologieën

Door agriMORE als cloud service aan te bieden, zijn de downtime en performance risico’s vrijwel nihil. De schaalbaarheid van cloud services is een belangrijk voordeel; zowel pieken in gebruik als groeiscenario’s worden moeiteloos ondersteund. Met CloudCompute Gold van CSC is agriMORE ook verzekerd van de laatste beveiligingstechnieken.
De software van agriMORE wordt gehost in het datacenter van CSC in Amsterdam. Het gebruik verloopt via licenties. Het voordeel van Software as a Service (SaaS) is dat innovaties snel gerealiseerd kunnen worden en dat vernieuwing van de applicaties meteen voor alle gebruikers van het platform beschikbaar zijn.
De keuze voor SaaS komt voort uit de verwachting dat hoge investeringskosten vooraf het business model van gebruikers in de weg kan staan.
agriMORE is een Service-oriented architecture. Dit betekent dat ten allen tijde functionaliteiten aan het platform kunnen worden toegevoegd zonder dat dit de bestaande applicaties raakt. Ook kunnen applicaties selectief worden aangeboden.

Een veilige, schaalbare, innovatieve en al bewezen cloudoplossing zonder downtime en performance risico’s.

Geeft met pay per use de voordelen door van de cloud.

Ondersteunt alle prijsmechanismes en maakt zelfs reverse auctions mogelijk.

Faciliteert just-in-time delivery, waarmee de kwaliteit van producten wordt ondersteund.