The Chain Never Stops brengt de functionaliteit van agriMORE, met focus op versketens, recycleMORE met focus of waste management en recycling / secundaire grondstoffen en shoppingMORE met een focus op de consument samen. Met The Chain Never Stops kan een ketenregisseur de op zijn business en ketens toepasbare business processen hiermee bedrijfsoverstijgend aansturen. Natuurlijk is dit ook toepasbaar op Business Units binnen grote bedrijven.
Dit kan ook geheel geautomatiseerd door back office systeem integratie die DXC, onze wereldwijde partner, aanbiedt.
De functionaliteit is dermate generiek dat het in andere industrieën ook ingezet kan worden.

logo-agi
logo-shopping
logo-shopping
Onze Prezi ‘The Chain Never Stops‘, is ontwikkeld met Mr. Prezident. De Prezi over agriMORE, waarin het concept achter agriMORE wordt uitgelegd, is ook gemaakt door Mr. Prezident en heeft in 2014 de Best Overall Design 2014 prijs gewonnen in de jaarlijkse internationale Prezi Award competitie. Meer ..