2016-11-14-14_41_40-concept-page-doc-compatibility-mode-microsoft-word

The Chain Never Stops brengt de functionaliteit van agriMORE, met focus op versketens, recycleMORE met focus of waste management en recycling / secundaire grondstoffen en shoppingMORE met een focus op de consument samen. Met The Chain Never Stops kan een ketenregisseur de op zijn business en ketens toepasbare business processen hiermee bedrijfsoverstijgend aansturen. Natuurlijk is dit ook toepasbaar op Business Units binnen grote bedrijven.
Dit kan ook geheel geautomatiseerd door back office systeem integratie die DXC, onze wereldwijde partner, aanbiedt.
De functionaliteit is dermate generiek dat het in andere industrieën ook ingezet kan worden.

Belofte

The Chain Never Stops faciliteert waarde creatie, waarbij alle overbodige processen in de keten verwijderd worden. Resultaat: een optimale waarde propositie van product, plaats, tijd en prijs.
Hoe korter de product life cycle of hoe groter de product waarde, des te meer er te behalen valt.

2016-11-14-14_42_54-concept-page-doc-compatibility-mode-microsoft-word
2016-11-14-14_43_08-concept-page-doc-compatibility-mode-microsoft-word

Waarde

The Chain Never Stops maakt het mogelijk om product voor iedere klant te personaliseren. Het product vertelt het verhaal omdat alle op het product en proces betrekking hebbende data beschikbaar zijn en transacties tussen ketenpartners gefaciliteerd worden.

Voordelen

The Chain Never Stops optimaliseert uw waardeketen. U creërt tijd! U heeft een voorsprong op de markt qua informatie. Iedere vraag vindt haar aanbod en vice versa. Optimale resultaten tegen lagere kosten. Transparantie is discretionair. De resultaten zijn unieke duurzame product proposities.

2016-11-14-14_43_21-concept-page-doc-compatibility-mode-microsoft-word
2016-11-14-14_43_32-concept-page-doc-compatibility-mode-microsoft-word

Samenwerking

The Chain Never Stops laat vernieuwers samenwerken en hun gezamenlijke inspanningen geven resultaten die groter zijn dan de som van de individuele bedrijfsinspanningen. The Chain Never Stops verbindt back-office systemen van ketenpartners, snel en veilig, met bewezen connectoren. Door samen te werken in de keten, wordt verborgen waarde ontsloten, waardoor nieuwe producten en diensten kunnen ontstaan.