Aan The Chain Never Stops verstrekte persoonlijke informatie zal worden opgeslagen in de database van The Chain Never Stops. Deze informatie kan door The Chain Never Stops worden gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatieve en promotionele campagnes, gerelateerd aan onze producten en diensten. U heeft recht op het herzien, corrigeren en verwijderen van informatie die uw persoon betreft.