Deze disclaimer is niet bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waar uitsluiting van aansprakelijkheid niet geoorloofd is, overeenkomstig de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving.